در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 58
دستگاه بسته بندی مواد غذایی مسائلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: مواد غذایی، کیک، کلوچه، بستنی، بیسکوییت،نا
سرعت بسته بندی: 20-200 بسته در دقیقه
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مواد غذایی مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی خشکبار مسائلی
دستگاه بسته بندی خرما مسائلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: خرما، نبات، ساقه عروس، میشکا، شکلات، را�
سرعت بسته بندی: 300 بسته در دقیقه
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی خرما مسائلی
البرز ماشین کرج
شماره ثبت: 2326
تلفن: 02634722902-4
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دو توزین مدل Alma 2200
دستگاه بسته بندی خرما عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: خرما
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی خرما  عدیلی
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
فروش دستگاه بسته بندی حبوبات ، آجیل ، خشکبار
نوآوران ماشین نوتریکا
شماره ثبت: 1388
تلفن: 02634763380-81
جزئیات فروشنده
دستگاه نوار نقاله دستچین
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۲
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: حبوبات، خشکبار و ...
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۲
البرز ماشین کرج
شماره ثبت: 2326
تلفن: 02634722902-4
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهار توزین صنعتی
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۰ توزین SKM-۱۱۰۱
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دوتوزین مینی SKM-۱۳۰۱
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی حجمی مینی SKM-۱۳۰۴
دستگاه کیسه پرکن – کارتن پر کن
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه کیسه پرکن – کارتن پر کن
دستگاه بسته بندی دو توزین SKM-۱۲۰۱
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی دو توزین SKM-۱۲۰۱
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
قوطی پرکن چهار توزین گرانولی SKM-۱۲۰۴
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۴
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
دستگاه بسته بندی حجمی SKM-۱۲۰۶
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی حجمی SKM-۱۲۰۶
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی چهارطرف دوخت ۱۰ توزین SKM-۱۱۰۳
شیرینگ پک SKM-۱۲۱۰
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
صنعت کاران متحد
شماره ثبت: 32627
تلفن: 02644526601-5
جزئیات فروشنده
شیرینگ پک SKM-۱۲۱۰
تعداد محصولات: 58