در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین الات وابسته


تاریخ: 27 تا 30 اردیبهشت ماه 1396 - 17 تا 19 می 20
مکان: باکو آذربایجان[بازگشت]