نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، حلال و کشاورزی

 

تاریخ: 22 تا 25 اردیبهشت 1396 -15 تا 17 می 2017
مکان: عمان[بازگشت]