شهاب صنعت
مدیر عامل: مهدی خالقی

مشخصات فروشنده

نام: شهاب صنعت
مدیر عامل: مهدی خالقی
شماره ثبت: 24803
سال تاسیس: 1384
تلفن تماس:
نمابر:

اطلاعات بیشتر...