ماشین سازی عدیلی ( پیروز اصلی )
مدیر عامل: علی عدیلی
(ایمیل www ندارد!)