صنایع تولیدی پک لوازم (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مظفر فتح الهی

مشخصات فروشنده

نام: صنایع تولیدی پک لوازم
مدیر عامل: مظفر فتح الهی
شماره ثبت: 0466906584
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 02133127347
نمابر:

اطلاعات بیشتر...