ماشین سازی اردبیل (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: حسن عبداله زاده

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی اردبیل
مدیر عامل: حسن عبداله زاده
شماره ثبت: 13216
سال تاسیس: 1396
تلفن تماس: 09145375147
نمابر:

اطلاعات بیشتر...