ماشین سازی عدیلی ( پیروز اصلی )
مدیر عامل: علی عدیلی

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی عدیلی ( پیروز اصلی )
مدیر عامل: علی عدیلی
شماره ثبت: 0
سال تاسیس: 1355
تلفن تماس: 03135721565
نمابر: 03135724104

اطلاعات بیشتر...