پرگاس انرژی توانا (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: ناصر جابری

مشخصات فروشنده

نام: پرگاس انرژی توانا
مدیر عامل: ناصر جابری
شماره ثبت: 15129
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 08632216116-08634028306-09188630079
نمابر: 08634028399

اطلاعات بیشتر...