بهسازان صنعت تدبیر (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سید مجتبی میرهادی

مشخصات فروشنده

نام: بهسازان صنعت تدبیر
مدیر عامل: سید مجتبی میرهادی
شماره ثبت: 123456
سال تاسیس: 1371
تلفن تماس: 02634700325
نمابر:

اطلاعات بیشتر...