پاد الوان پاک (سهامی خاص)
مدیر عامل: رضا گیوه Ú†ÛŒ

مشخصات فروشنده

نام: پاد الوان پاک
مدیر عامل: رضا گیوه Ú†ÛŒ
شماره ثبت: 473954
سال تاسیس: 1394
تلفن تماس: 02142318400 , 2142318436
نمابر: 2142318401

اطلاعات بیشتر...