صنایع استیل آسیا (شخص حقیقی)
مدیر عامل: سید مجید فرنیا

مشخصات فروشنده

نام: صنایع استیل آسیا
مدیر عامل: سید مجید فرنیا
شماره ثبت: 11111
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 02156414031 , 09129211560
نمابر: 0215614031

اطلاعات بیشتر...