شهر بابانا (سهامی خاص)
مدیر عامل: احسان جونی

مشخصات فروشنده

نام: شهر بابانا
مدیر عامل: احسان جونی
شماره ثبت: 15117
سال تاسیس: 1379
تلفن تماس: 051-35413283
نمابر:

اطلاعات بیشتر...