گشتا صنعت تبریز (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: بهروز افتخار

مشخصات فروشنده

نام: گشتا صنعت تبریز
مدیر عامل: بهروز افتخار
شماره ثبت: ۹۴۴۲
سال تاسیس: 1377
تلفن تماس: 04134475329
نمابر: 04134479926

اطلاعات بیشتر...