شرکت شاداب خراسان (سهامی خاص)
مدیر عامل: فرشید صاحبکار

مشخصات فروشنده

نام: شرکت شاداب خراسان
مدیر عامل: فرشید صاحبکار
شماره ثبت: 398
سال تاسیس: 1339
تلفن تماس: 05136778267
نمابر: 05136778269

اطلاعات بیشتر...