البرز ماشین کرج (سهامی خاص)
مدیر عامل: نعمت شهبازی

مشخصات فروشنده

نام: البرز ماشین کرج
مدیر عامل: نعمت شهبازی
شماره ثبت: 2326
سال تاسیس: 1391
تلفن تماس: 02634722902-4
نمابر: 02634722902-4

اطلاعات بیشتر...