شرکت مخازن استیل غرب (سهامی خاص)
مدیر عامل: اکبر حسینی

مشخصات فروشنده

نام: شرکت مخازن استیل غرب
مدیر عامل: اکبر حسینی
شماره ثبت: 7904
سال تاسیس: 1385
تلفن تماس: 08138218942
نمابر:

اطلاعات بیشتر...