مبدل تانک (سهامی خاص)
مدیر عامل: مسعود مستغاثی

مشخصات فروشنده

نام: مبدل تانک
مدیر عامل: مسعود مستغاثی
شماره ثبت: 6800
سال تاسیس: 1368
تلفن تماس: 03145642932
نمابر: 03145642632

اطلاعات بیشتر...