تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان (تعاونی)
مدیر عامل: سیده فاطمه حسینی

مشخصات فروشنده

نام: تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان
مدیر عامل: سیده فاطمه حسینی
شماره ثبت: 9329
سال تاسیس: 1373
تلفن تماس: 05135414438
نمابر: 05135414439

اطلاعات بیشتر...