آریا صنعت آذین بامداد (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سعید رسولی