ماشین سازی غلامحسینی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مسعود غلامحسینی

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی غلامحسینی
مدیر عامل: مسعود غلامحسینی
شماره ثبت: 22925
سال تاسیس: 1362
تلفن تماس: 3133867325
نمابر:

اطلاعات بیشتر...