ماشین سازی صاپکا (سهامی خاص)
مدیر عامل: مهران اظهری