فارس ماشین (سهامی خاص)
مدیر عامل: مجید کریمی

مشخصات فروشنده

نام: فارس ماشین
مدیر عامل: مجید کریمی
شماره ثبت: 26637
سال تاسیس: 1378
تلفن تماس: 09170016969
نمابر: 0

اطلاعات بیشتر...