فارس ماشین (سهامی خاص)
مدیر عامل: مجید کریمی
(ایمیل www ندارد!)