صنعت کاران متحد (سهامی خاص)
مدیر عامل: داود اسفندیاری

مشخصات فروشنده

نام: صنعت کاران متحد
مدیر عامل: داود اسفندیاری
شماره ثبت: 32627
سال تاسیس: 1386
تلفن تماس: 02644526601-5
نمابر: 02644526601-5

اطلاعات بیشتر...