مشخصات فروشنده

نام: شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
مدیر عامل: محسن نساري
شماره ثبت: 7793
سال تاسیس: 1371
تلفن تماس: 05135413053-4
نمابر: 05135411353

اطلاعات بیشتر...