در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 9
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 220 لیتری دو درب پیچی
بشکه 220 لیتری دهان گشاد
قیمت: استعلام قیمت
جنس: پلی اتیلن سنگین
ظرفیت: 220 لیتر
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 220 لیتری دهان گشاد
بشکه 120 لیتری دودرب پیچی
قیمت: استعلام قیمت
جنس: پلی اتیلن سنگین
ظرفیت: 120 لیتر
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دودرب پیچی
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 60 لیتری دودرب پیچی
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دهان گشاد درب قابلمه ای
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 120 لیتری دهان گشاد معمولی
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 60 لیتری دهان گشاد درب قابلمه ای با طوقه
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 40 لیتری دهان گشاد
شرکت ساحل اتحاد
شماره ثبت: 4152
تلفن: 04432723391-3
جزئیات فروشنده
بشکه 60 لیتری دهان گشاد با طوقه
تعداد محصولات: 9