در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 57
دستگاه بسته بندی مواد دارویی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش
دستگاه بسته بندی قطره چکان
دستگاه بسته بندی باند گچی پیروز پایور
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ماشین
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: گاز استریل، ست سرم،سرنگ،باندهای پزشکی،سونو
سرعت بسته بندی: 60 الی 270 عدد
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ماشین
دستگاه بسته بندی پنبه الکلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی پنبه الکلی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی مدل PM1CF35
دستگاه بسته بندی گاز استریل ده عددی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی گاز استریل ده عددی
دستگاه بسته بندی سونوکیت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220
دستگاه بسته بندی سونوکیت
دستگاه بسته بندی باند کشی عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیه
دستگاه بسته بندی باند کشی عدیلی
دستگاه بسته بندی ست سرم
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی: 60-220دردقیقه
دستگاه بسته بندی ست سرم
دستگاه بسته بندی آتل پیروز پایور سپاهان
دستگاه بسته بندی آینه دندانپزشکی
ماشین آلات بسته بندی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دستگاه بسته بندی باند و گاز طبی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی باند و گاز طبی
دستگاه بسته بندی سوزن گیر
دستگاه بسته بندی آتل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی آتل
دستگاه بسته بندی باندهای پزشکی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
دستگاه بسته بندی باندهای پزشکی
ماشین آلات بسته بندی تورنیکه
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی:
سرعت بسته بندی:
ماشین آلات بسته بندی تورنیکه
دستگاه بسته بندی باند گچی، بسته بندی پنبه الکلی
تعداد محصولات: 57