در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 4
GSM-6050    چسب زن کارتن مدل
دستگاه چسب زن ، دستگاه تسمه کش ، شیرینک  و تونل
چسب زن کارتن
دستگاه چسب زن کارتن از گشتا صنعت مشهد
تعداد محصولات: 4