در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید

نمایشگاهای داخلی

- نمایشگاه چاپ، تبلیغات و بسته بندی
تاریخ: 5 تا 8 دی ماه 1396
مکان: کرمانشاه
- بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 24 تا 27 بهمن ماه 1396
مکان: شیراز
- دهمین نمایشگاه شیرینی، شکلات و شیرینی های خانگی
تاریخ: 8 تا 11 اسفند ماه 1396
مکان: شیراز
- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
تاریخ: 4 تا 7 آذرماه 1396
مکان: تهران
- دومین نمایشگاه بین المللی فراورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته
تاریخ: 22 تا 25 ابانماه 1396
مکان: تهران
- هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
تاریخ: 24 تا 27 شهریور ماه 1396
مکان: تهران
- شانزدهمین نمایشگاه ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات
تاریخ: 24 تا 27 شهریور ماه 1396
مکان: تهران
- نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین الات و صنایع وابسته
تاریخ: 2 تا 5 خرداد ماه 1396
مکان: تهران
- نهمین نمایشگاه صنایع غذایی، شیرینی، شکلات و نوشیدنی و ماشین الات وابسته
تاریخ: 1 تا 5 آبانماه 1396
مکان: اراک
- نمایشگاه مواد غذایی
تاریخ: 21 تا 28 آذرماه 1396
مکان: قزوین
- دهمین نمایشگاه شیرینی شکلات
تاریخ: 10 تا 15 اسفند ماه 1396
مکان: همدان
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات چاپ و بسته بندی و صنعت چاپ
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: تبریز
- چهارمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین الات
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: تبریز
- یازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین الات وابسته
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: تبریز
- هجدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی، ماشین الات مربوطه
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: تبریز
- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: مشهد
- هفتمین نمایشگاه بین المللی شیر و لبنیات
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: مشهد
- هفتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: مشهد
- هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
تاریخ: 2 تا 5 شهریور ماه 1396
مکان: مشهد
- دومین نمایشگاه فرآورده های مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته
تاریخ: 31 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه 1396
مکان: زنجان
- دومین نمایشگاه تخصصی شیرینی،شکلات و خشکبار
تاریخ: 1 تا 3 اسفند ماه 1395
مکان: همدان
- نمایشگاه صنایع غذایی ، تبدیلی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 4 تا 7 بهمن ماه 1395
مکان: شیراز
- نمایشگاه آگروفود - بیرجند
تاریخ: 6 تا 9 دی ماه 1395
مکان: بیرجند
- دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی
تاریخ: 24 تا 27 آذر ماه 1395
مکان: اردبیل
- نهمین نمایشگاه مواد غذایی
تاریخ: 22 تا 25 آذر ماه 1395
مکان: قزوین

1 2 3 4

نمایش آرشیو نمایشگاههای داخلی