در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید

نمایشگاهای داخلی

- دومین نمایشگاه تخصصی شیرینی،شکلات و خشکبار
تاریخ: 1 تا 3 اسفند ماه 1395
مکان: همدان
- نمایشگاه صنایع غذایی ، تبدیلی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 4 تا 7 بهمن ماه 1395
مکان: شیراز
- نمایشگاه آگروفود - بیرجند
تاریخ: 6 تا 9 دی ماه 1395
مکان: بیرجند
- دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی
تاریخ: 24 تا 27 آذر ماه 1395
مکان: اردبیل
- نهمین نمایشگاه مواد غذایی
تاریخ: 22 تا 25 آذر ماه 1395
مکان: قزوین
- اولین نمایشگاه آرد و نان، شیرینی و شکلات
تاریخ: 2 تا 5 آذر ماه 1395
مکان: گرگان
- اولین نمایشگاه صنایع غذایی
تاریخ: 10 تا 13 آبان ماه 1395
مکان: کرمانشاه
- نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، آشامیدنی و ماشین آلات و صنایع وابسته
تاریخ: 7 تا 10 مهر ماه 1395
مکان: کیش
- بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی و صنعت چاپ کشور ایران
تاریخ: 16 تا 19 شهریور ماه 1395
مکان: تبریز
- سومین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات ایران
تاریخ: 16 تا 19 شهریور ماه 1395
مکان: تبریز
- دهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه ایران
تاریخ: 16 تا 19 شهریور ماه 1395
مکان: تبریز
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران
تاریخ: 16 تا 19 شهریور ماه 1395
مکان: تبریز
- نمایشگاه تخصصی خشکبار ، صنایع جانبی بسته بندی چاپ و تبلیغات
تاریخ: 26 تا 29 بهمن 1395
مکان: کرمان
- دومین نمایشگاه تخصصی شیرینی،شکلات و خشکبار
تاریخ: اسفند ماه 1395
مکان: همدان
- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نان ، شیرینی ، شکلات و صنایع وابسته
تاریخ: 23 تا 27 آذر ماه 1395
مکان: قائمشهر
- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی شیر ، لبنیات و نوشیدنیها
تاریخ: 23 تا 27 آذر ماه 1395
مکان: قائمشهر
- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
تاریخ: 23 تا 27 آذر ماه 1395
مکان: قائمشهر
- سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی
تاریخ: 2 تا 6 شهریور ماه 1395
مکان: قائمشهر
- چهارمین نمایشگاه بین المللی خشکبار ، آجیل ، میوه های خشک و صنایع وابسته
تاریخ: 15 تا 18 دی ماه 1395
مکان: تهران
- بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته
تاریخ: 5 تا 8 دی ماه 1395
مکان: تهران
- دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
تاریخ: 16 تا 19 آذر ماه 1395
مکان: تهران
- اولین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته
تاریخ: 26 تا 29 مهر ماه 1395
مکان: تهران
- هفتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
تاریخ: 23 تا 26 شهریور ماه ماه 1395
مکان: تهران
- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت ، شیرینی و شکلات
تاریخ: 23 تا 26 شهریور ماه ماه 1395
مکان: تهران
- بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و صنایع غذایی ( اگروفود )
تاریخ: 10 تا 13 خرداد 1395
مکان: تهران

1 2 3

نمایش آرشیو نمایشگاههای داخلی